Pumili ng plan na naaangkop sa iyo

Puwedeng mag-host ang mga indibidwal ng mga secure na video meeting nang libre sa Meet. Puwedeng gamitin ng mga team ang Google Workspace Essentials para makuha ang mga advanced na feature ng Meet pati ang Drive, Docs, Sheets, at Slides na idinisenyo para sa negosyo.

Magagawa ng mga indibidwal na mag-sign up nang libre. Puwedeng piliin ng mga team ang Google Workspace Essentials o Enterprise Essentials sa ibaba.

Google Workspace Essentials

$8 USD bawat aktibong user/buwan*

Mga Feature ng Meeting MGA FEATURE NG MEETING
1:1 na tagal ng meeting (maximum) 24 na oras
Tagal ng panggrupong meeting - 3+ kalahok (maximum) 24 na oras
Mga kalahok sa meeting (maximum) 150
Bilang ng mga meeting Walang Limitasyon
Sumali mula sa isang browser
Mag-imbita ng mga external na kalahok
Mga native na mobile app
Mga live na closed caption
Ibahagi ang iyong screen at mag-present
Mga naa-adjust na layout
Numero ng telepono sa pag-dial in (mga sinusuportahang bansa)
Na-save ang recording ng meeting sa Google Drive
Pagtataas ng kamay
Mga Poll at Q&A
Mga kuwarto para sa breakout
Mga ulat sa attendance
Smart na pagkakansela ng ingay
Live streaming sa domain
Suporta sa customer 24/7 na online support at mga forum ng komunidad
Mga Feature ng Seguridad at Privacy SEGURIDAD AT PRIVACY Matuto pa
Mga feature laban sa pang-aabuso
Ine-encrypt habang ipinapadala at hindi ipinapadala
2-step na pag-verify
Pag-enroll sa Programang Advanced na Proteksyon
Alert center
Vault: panatilihin at i-archive ang data sa Drive, at maghanap sa data sa Drive
Access sa pagkakaroon ng kaalaman sa konteksto
Mga dashboard ng seguridad
Kalagayan ng seguridad
Tool sa pagsisiyasat
Pag-iwas sa Pagkawala ng Data (DLP) para sa Drive
Pamamahala ng endpoint
Mga rehiyon ng data
Transparency ng Access
Suporta sa customer CUSTOMER SUPPORT
Mga online na forum at forum ng komunidad para sa tulong sa sarili
24/7 na Karaniwang suporta sa maraming wika
24/7 na Priyoridad na suporta (1 oras na target sa tagal ng pagsagot para sa mga kritikal na isyu)
Nakatalagang Google advisor
Premium na Suporta sa Technical Account Manager
Mga Feature sa Pakikipag-collaborate MGA FEATURE SA PAKIKIPAG-COLLABORATE
Storage ng Google Drive 100 GB bawat user

(hanggang 2 TB kapag pinagsama-sama)

Mga shared drive
Drive File Stream

Google Workspace Enterprise

Makipag-ugnayan sa sales para sa pagpepresyo

Mga Feature ng Meeting MGA FEATURE NG MEETING
1:1 na tagal ng meeting (maximum) 24 na oras
Tagal ng panggrupong meeting - 3+ kalahok (maximum) 24 na oras
Mga kalahok sa meeting (maximum) 250
Bilang ng mga meeting Walang Limitasyon
Sumali mula sa isang browser
Mag-imbita ng mga external na kalahok
Mga native na mobile app
Mga live na closed caption
Ibahagi ang iyong screen at mag-present
Mga naa-adjust na layout
Numero ng telepono sa pag-dial in (mga sinusuportahang bansa)
Na-save ang recording ng meeting sa Google Drive
Pagtataas ng kamay
Mga Poll at Q&A
Mga kuwarto para sa breakout
Mga ulat sa attendance
Smart na pagkakansela ng ingay
Live streaming sa domain 100,000 manonood
Suporta sa customer 24/7 na online support at mga forum ng komunidad
Mga Feature ng Seguridad at Privacy SEGURIDAD AT PRIVACY Matuto pa
Mga feature laban sa pang-aabuso
Ine-encrypt habang ipinapadala at hindi ipinapadala
2-step na pag-verify
Pag-enroll sa Programang Advanced na Proteksyon
Alert center
Vault: panatilihin at i-archive ang data sa Drive, at maghanap sa data sa Drive
Access sa pagkakaroon ng kaalaman sa konteksto
Mga dashboard ng seguridad
Kalagayan ng seguridad
Tool sa pagsisiyasat
Pag-iwas sa Pagkawala ng Data (DLP) para sa Drive
Pamamahala ng endpoint
Mga rehiyon ng data
Transparency ng Access
Suporta sa customer CUSTOMER SUPPORT
Mga online na forum at forum ng komunidad para sa tulong sa sarili
24/7 na Karaniwang suporta sa maraming wika
24/7 na Priyoridad na suporta (1 oras na target sa tagal ng pagsagot para sa mga kritikal na isyu)
Nakatalagang Google advisor

(minimum na 1000 seat)

Premium na Suporta sa Technical Account Manager Available para sa pagbili
Mga Feature sa Pakikipag-collaborate MGA FEATURE SA PAKIKIPAG-COLLABORATE
Storage ng Google Drive Walang limitasyon
Mga shared drive
Drive File Stream
 

Google Meet

Google Workspace Essentials

Google Workspace Enterprise

 

Palaging libre

$8 USD bawat aktibong user/buwan*

 

Makipag-ugnayan sa sales para sa pagpepresyo

 
Mga Feature ng Meeting MGA FEATURE NG MEETING
1:1 na tagal ng meeting (maximum)

24 na oras

24 na oras

24 na oras

Tagal ng panggrupong meeting - 3+ kalahok (maximum)

1 oras

(24 na oras hanggang Hunyo 28, 2021**)

24 na oras

24 na oras

Mga kalahok sa meeting (maximum)

100

150

250

Bilang ng mga meeting

Walang Limitasyon

Walang Limitasyon

Walang Limitasyon

Sumali mula sa isang browser
Mag-imbita ng mga external na kalahok
Mga native na mobile app
Mga live na closed caption
Ibahagi ang iyong screen at mag-present
Mga naa-adjust na layout
Numero ng telepono sa pag-dial in (mga sinusuportahang bansa)
Na-save ang recording ng meeting sa Google Drive
Pagtataas ng kamay
Mga Poll at Q&A
Mga kuwarto para sa breakout
Mga ulat sa attendance
Smart na pagkakansela ng ingay
Live streaming sa domain

100,000 manonood

Suporta sa customer

Mga online na forum at forum ng komunidad para sa tulong sa sarili

24/7 na online support at mga forum ng komunidad

24/7 na online support at mga forum ng komunidad

Mga Feature ng Seguridad at Privacy SEGURIDAD AT PRIVACY Matuto pa
Mga feature laban sa pang-aabuso
Ine-encrypt habang ipinapadala at hindi ipinapadala
2-step na pag-verify
Pag-enroll sa Programang Advanced na Proteksyon
Alert center
Vault: panatilihin at i-archive ang data sa Drive, at maghanap sa data sa Drive
Access sa pagkakaroon ng kaalaman sa konteksto
Mga dashboard ng seguridad
Kalagayan ng seguridad
Tool sa pagsisiyasat
Pag-iwas sa Pagkawala ng Data (DLP) para sa Drive
Pamamahala ng endpoint
Mga rehiyon ng data
Transparency ng Access
Suporta sa customer CUSTOMER SUPPORT
Mga online na forum at forum ng komunidad para sa tulong sa sarili
24/7 na Karaniwang suporta sa maraming wika
24/7 na Priyoridad na suporta (1 oras na target sa tagal ng pagsagot para sa mga kritikal na isyu)
Nakatalagang Google advisor
(minimum na 1000 seat)
Premium na Suporta sa Technical Account Manager

Available para sa pagbili

Mga Feature sa Pakikipag-collaborate MGA FEATURE SA PAKIKIPAG-COLLABORATE
Storage ng Google Drive

15 GB bawat user

100 GB bawat user

(hanggang 2 TB kapag pinagsama-sama)

Walang limitasyon

Mga shared drive
Drive File Stream

*Sisingilin ka lang para sa mga aktibong user bawat buwan. Ang aktibong user ay sinumang idinaragdag sa iyong account ng customer na nagho-host ng video meeting o sumasali sa isang video meeting o nagbubukas ng file sa Drive. Hindi itinuturing bilang mga aktibong user ang iba pang user, kasama ang mga nasa labas at loob ng iyong kumpanya. May minimum na singil na isang aktibong user bawat buwan. Kinakailangan ng valid na paraan ng pagbabayad para masimulang gamitin ang Google Workspace Essentials.
**Magkakaroon ang mga user ng Gmail ng walang limitasyong libreng panggrupong tawag (3 o higit pang tao) sa meet.google.com hanggang Hunyo 28. Pagkatapos noon, kakailanganin ng mga user na mag-upgrade para sa mga panggrupong tawag na may web host na mas mahaba sa 60 minuto.

*Posibleng magkaroon ang mga customer ng Google Workspace ng access sa mga karagdagang feature sa loob ng limitadong panahon ng promo.

Kailangan mo ba ng mga custom na solution sa email o classroom?

Google Workspace

Google Workspace
Isang pinagsama-samanGoogle Workspace ng mga secure na app para sa pakikipag-collaborate at productivity na native sa cloud, na pinapagana ng Google.

May Meet, Gmail, Docs, Drive, Calendar, at higit pa.

G Suite for Education

IsanGoogle Workspace ng mga libre at secure na tool na idinisenyo para tulungan ang mga guro at mag-aaral habang sabay-sabay silang natututo at gumagawa ng bago.

May Classroom, Meet, Gmail, Docs, Drive, at higit pa.