Chọn gói sản phẩm phù hợp với bạn

Người dùng cá nhân có thể tổ chức miễn phí các cuộc họp video có độ bảo mật cao thông qua Google Meet. Các nhóm có thể dùng G Suite Essentials để sử dụng các tính năng nâng cao của Meet, cùng với Drive, Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày được thiết kế cho doanh nghiệp.

Dùng thử G Suite Essentials miễn phí đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Người dùng cá nhân có thể đăng ký miễn phí. Các nhóm có thể chọn G Suite Essentials hoặc Enterprise Essentials ở bên dưới.

G Suite Essentials

Miễn phí đến hết ngày 30 tháng 9

10 đô la Mỹ cho mỗi người dùng đang hoạt động/tháng* kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2020

Các tính năng tổ chức cuộc họp CÁC TÍNH NĂNG TỔ CHỨC CUỘC HỌP
Thời lượng cuộc họp (tối đa) 300 giờ
Số người tham gia cuộc họp (tối đa) 150
Số lượng cuộc họp Không giới hạn
Tham gia từ trình duyệt
Mời người tham gia bên ngoài
Ứng dụng gốc dành cho thiết bị di động
Phụ đề trực tiếp (chỉ tiếng Anh)
Chia sẻ màn hình và trình bày
Bố cục có thể điều chỉnh
Số điện thoại của Hoa Kỳ hoặc quốc tế
Truyền phát trực tiếp trong miền
Lưu bản ghi âm cuộc họp vào Google Drive
Khử tiếng ồn thông minh
Hỗ trợ khách hàng Hỗ trợ trực tuyến 24/7 và các diễn đàn cộng đồng
Các tính năng bảo mật và quyền riêng tư BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ Tìm hiểu thêm
Các tính năng chống lạm dụng
Mã hóa khi truyền tải và nghỉ
Xác minh 2 bước
Đăng ký tham gia Chương trình Bảo vệ nâng cao
Trung tâm thông báo
Vault: giữ lại, lưu trữ và tìm kiếm dữ liệu trong Drive
Quyền truy cập theo bối cảnh
Trang tổng quan bảo mật
Tình trạng bảo mật
Công cụ điều tra
Ngăn chặn mất dữ liệu (DLP) cho Drive
Quản lý thiết bị đầu cuối
Vùng dữ liệu
Quyền truy cập minh bạch
Hỗ trợ khách hàng HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tự hỗ trợ trực tuyến và các diễn đàn cộng đồng
Hỗ trợ tiêu chuẩn 24/7 bằng nhiều ngôn ngữ
Hỗ trợ ưu tiên 24/7 (thời gian phản hồi mục tiêu là 1 giờ đối với các vấn đề quan trọng)
Cố vấn được chỉ định của Google
Hỗ trợ cao cấp của Người quản lý tài khoản kỹ thuật
Các tính năng cộng tác CÁC TÍNH NĂNG CỘNG TÁC
Bộ nhớ Google Drive 100 GB/người dùng

(gộp lên đến 2 TB)

Bộ nhớ dùng chung
Tệp Drive trực tuyến

G Suite Enterprise Essentials

Miễn phí đến hết ngày 30 tháng 9

20 đô la Mỹ cho mỗi người dùng đang hoạt động/tháng* kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2020

Các tính năng tổ chức cuộc họp CÁC TÍNH NĂNG TỔ CHỨC CUỘC HỌP
Thời lượng cuộc họp (tối đa) 300 giờ
Số người tham gia cuộc họp (tối đa) 250
Số lượng cuộc họp Không giới hạn
Tham gia từ trình duyệt
Mời người tham gia bên ngoài
Ứng dụng gốc dành cho thiết bị di động
Phụ đề trực tiếp (chỉ tiếng Anh)
Chia sẻ màn hình và trình bày
Bố cục có thể điều chỉnh
Số điện thoại của Hoa Kỳ hoặc quốc tế
Truyền phát trực tiếp trong miền 100.000 người xem

(sắp phát hành)

Lưu bản ghi âm cuộc họp vào Google Drive
Khử tiếng ồn thông minh

(sắp phát hành)

Hỗ trợ khách hàng Hỗ trợ trực tuyến 24/7 và các diễn đàn cộng đồng
Các tính năng bảo mật và quyền riêng tư BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ Tìm hiểu thêm
Các tính năng chống lạm dụng
Mã hóa khi truyền tải và nghỉ
Xác minh 2 bước
Đăng ký tham gia Chương trình Bảo vệ nâng cao
Trung tâm thông báo
Vault: giữ lại, lưu trữ và tìm kiếm dữ liệu trong Drive
Quyền truy cập theo bối cảnh
Trang tổng quan bảo mật
Tình trạng bảo mật
Công cụ điều tra
Ngăn chặn mất dữ liệu (DLP) cho Drive
Quản lý thiết bị đầu cuối
Vùng dữ liệu
Quyền truy cập minh bạch
Hỗ trợ khách hàng HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tự hỗ trợ trực tuyến và các diễn đàn cộng đồng
Hỗ trợ tiêu chuẩn 24/7 bằng nhiều ngôn ngữ
Hỗ trợ ưu tiên 24/7 (thời gian phản hồi mục tiêu là 1 giờ đối với các vấn đề quan trọng)
Cố vấn được chỉ định của Google

(tối thiểu 1000 chỗ)

Hỗ trợ cao cấp của Người quản lý tài khoản kỹ thuật Hiện có để mua
Các tính năng cộng tác CÁC TÍNH NĂNG CỘNG TÁC
Bộ nhớ Google Drive 1 TB/người dùng

(gộp lên đến 25 TB)

Bộ nhớ dùng chung
Tệp Drive trực tuyến
 

Miễn phí

G Suite Essentials

G Suite Enterprise Essentials

 

Luôn luôn miễn phí

Miễn phí đến hết ngày 30 tháng 9

Miễn phí đến hết ngày 30 tháng 9

 

10 đô la Mỹ cho mỗi người dùng đang hoạt động/tháng* kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2020

20 đô la Mỹ cho mỗi người dùng đang hoạt động/tháng* kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2020

 
Các tính năng tổ chức cuộc họp CÁC TÍNH NĂNG TỔ CHỨC CUỘC HỌP
Thời lượng cuộc họp (tối đa)

1 giờ

(24 giờ cho đến ngày 30 tháng 9 năm, 2020)

300 giờ

300 giờ

Số người tham gia cuộc họp (tối đa)

100

150

250

Số lượng cuộc họp

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Tham gia từ trình duyệt
Mời người tham gia bên ngoài
Ứng dụng gốc dành cho thiết bị di động
Phụ đề trực tiếp (chỉ tiếng Anh)
Chia sẻ màn hình và trình bày
Bố cục có thể điều chỉnh
Số điện thoại của Hoa Kỳ hoặc quốc tế
Truyền phát trực tiếp trong miền

100.000 người xem

(sắp phát hành)
Lưu bản ghi âm cuộc họp vào Google Drive
Khử tiếng ồn thông minh
(sắp phát hành)
Hỗ trợ khách hàng

Tự hỗ trợ trực tuyến và các diễn đàn cộng đồng

Hỗ trợ trực tuyến 24/7 và các diễn đàn cộng đồng

Hỗ trợ trực tuyến 24/7 và các diễn đàn cộng đồng

Các tính năng bảo mật và quyền riêng tư BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ Tìm hiểu thêm
Các tính năng chống lạm dụng
Mã hóa khi truyền tải và nghỉ
Xác minh 2 bước
Đăng ký tham gia Chương trình Bảo vệ nâng cao
Trung tâm thông báo
Vault: giữ lại, lưu trữ và tìm kiếm dữ liệu trong Drive
Quyền truy cập theo bối cảnh
Trang tổng quan bảo mật
Tình trạng bảo mật
Công cụ điều tra
Ngăn chặn mất dữ liệu (DLP) cho Drive
Quản lý thiết bị đầu cuối
Vùng dữ liệu
Quyền truy cập minh bạch
Hỗ trợ khách hàng HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tự hỗ trợ trực tuyến và các diễn đàn cộng đồng
Hỗ trợ tiêu chuẩn 24/7 bằng nhiều ngôn ngữ
Hỗ trợ ưu tiên 24/7 (thời gian phản hồi mục tiêu là 1 giờ đối với các vấn đề quan trọng)
Cố vấn được chỉ định của Google
(tối thiểu 1000 chỗ)
Hỗ trợ cao cấp của Người quản lý tài khoản kỹ thuật

Hiện có để mua

Các tính năng cộng tác CÁC TÍNH NĂNG CỘNG TÁC
Bộ nhớ Google Drive

15 GB/người dùng

100 GB/người dùng

(gộp lên đến 2 TB)

1 TB/người dùng

(gộp lên đến 25 TB)
Bộ nhớ dùng chung
Tệp Drive trực tuyến

*Bạn sẽ chỉ thanh toán theo số người dùng đang hoạt động mỗi tháng. Người dùng đang hoạt động là bất kỳ ai bạn thêm vào tài khoản khách hàng của mình, có tổ chức, tham gia cuộc họp video hoặc mở tệp trong Drive. Những người dùng khác, kể cả những người thuộc hoặc không thuộc công ty bạn, không được tính là người dùng hoạt động. Chúng tôi có áp dụng phí tối thiểu là phí cho một người dùng đang hoạt động mỗi tháng. Bạn phải cung cấp một hình thức thanh toán hợp lệ nhằm đảm bảo không bị gián đoạn dịch vụ khi hết thời gian dùng thử miễn phí.

Bạn cần giải pháp email hoặc lớp học tùy chỉnh?

G Suite

G Suite
Một bộ công cụ tổng hợp các ứng dụng cộng tác và cải thiện hiệu suất do Google cung cấp, sử dụng công nghệ đám mây và có khả năng bảo mật cao.

Bao gồm Meet, Gmail, Tài liệu, Drive, Lịch và nhiều sản phẩm khác.

G Suite cho Giáo dục

Một bộ công cụ bảo mật, miễn phí được thiết kế để giúp giáo viên và học sinh cùng nhau học tập và sáng tạo.

Bao gồm Lớp học, Meet, Gmail, Tài liệu, Drive và nhiều sản phẩm khác.


Tất cả những người dùng G Suite đều có thể sử dụng các tính năng của G Suite Enterprise cho Google Meet đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020 mà không bị tính thêm phí.