Chọn gói phù hợp với bạn

Người dùng cá nhân có thể tổ chức miễn phí các cuộc họp video có độ bảo mật cao thông qua Google Meet. Các nhóm có thể dùng Google Workspace Essentials để sử dụng các tính năng nâng cao của Meet, cùng với Drive, Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày được thiết kế cho doanh nghiệp.

Người dùng cá nhân có thể đăng ký miễn phí. Các nhóm có thể chọn Google Workspace Essentials hoặc Enterprise Essentials ở bên dưới.

Google Workspace Essentials

8 đô la Mỹ cho mỗi người dùng đang hoạt động/tháng*

Các tính năng tổ chức cuộc họp CÁC TÍNH NĂNG TỔ CHỨC CUỘC HỌP
Thời lượng cuộc họp 1:1 (tối đa) 24 giờ
Thời lượng cuộc họp nhóm (tối đa) đối với 3 người tham gia trở lên 24 giờ
Số người tham gia cuộc họp (tối đa) 150
Số lượng cuộc họp Không giới hạn
Tham gia từ trình duyệt
Mời người tham gia bên ngoài
Ứng dụng gốc dành cho thiết bị di động
Phụ đề trực tiếp
Chia sẻ màn hình và trình bày
Bố cục có thể điều chỉnh
Số điện thoại (các quốc gia được hỗ trợ)
Lưu bản ghi âm cuộc họp vào Google Drive
Giơ tay phát biểu
Cuộc thăm dò ý kiến cùng với tính năng Hỏi và đáp
Phòng họp nhóm
Bảng điểm danh
Khử tiếng ồn thông minh
Truyền phát trực tiếp trong miền
Hỗ trợ khách hàng Hỗ trợ trực tuyến 24/7 và các diễn đàn cộng đồng
Các tính năng bảo mật và quyền riêng tư BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ Tìm hiểu thêm
Các tính năng chống lạm dụng
Mã hóa khi truyền tải và nghỉ
Xác minh 2 bước
Đăng ký tham gia Chương trình Bảo vệ nâng cao
Trung tâm thông báo
Vault: giữ lại, lưu trữ và tìm kiếm dữ liệu trong Drive
Quyền truy cập theo bối cảnh
Trang tổng quan bảo mật
Tình trạng bảo mật
Công cụ điều tra
Ngăn chặn mất dữ liệu (DLP) cho Drive
Quản lý thiết bị đầu cuối
Vùng dữ liệu
Quyền truy cập minh bạch
Hỗ trợ khách hàng HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tự hỗ trợ trực tuyến và các diễn đàn cộng đồng
Hỗ trợ tiêu chuẩn 24/7 bằng nhiều ngôn ngữ
Hỗ trợ ưu tiên 24/7 (thời gian phản hồi mục tiêu là 1 giờ đối với các vấn đề quan trọng)
Cố vấn được chỉ định của Google
Hỗ trợ cao cấp của Người quản lý tài khoản kỹ thuật
Các tính năng cộng tác CÁC TÍNH NĂNG CỘNG TÁC
Bộ nhớ Google Drive 100 GB/người dùng

(gộp lên đến 2 TB)

Bộ nhớ dùng chung
Tệp Drive trực tuyến

Google Workspace Enterprise

Hãy liên hệ với bộ phận bán hàng để biết thông tin về giá

Các tính năng tổ chức cuộc họp CÁC TÍNH NĂNG TỔ CHỨC CUỘC HỌP
Thời lượng cuộc họp 1:1 (tối đa) 24 giờ
Thời lượng cuộc họp nhóm (tối đa) đối với 3 người tham gia trở lên 24 giờ
Số người tham gia cuộc họp (tối đa) 250
Số lượng cuộc họp Không giới hạn
Tham gia từ trình duyệt
Mời người tham gia bên ngoài
Ứng dụng gốc dành cho thiết bị di động
Phụ đề trực tiếp
Chia sẻ màn hình và trình bày
Bố cục có thể điều chỉnh
Số điện thoại (các quốc gia được hỗ trợ)
Lưu bản ghi âm cuộc họp vào Google Drive
Giơ tay phát biểu
Cuộc thăm dò ý kiến cùng với tính năng Hỏi và đáp
Phòng họp nhóm
Bảng điểm danh
Khử tiếng ồn thông minh
Truyền phát trực tiếp trong miền 100.000 người xem
Hỗ trợ khách hàng Hỗ trợ trực tuyến 24/7 và các diễn đàn cộng đồng
Các tính năng bảo mật và quyền riêng tư BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ Tìm hiểu thêm
Các tính năng chống lạm dụng
Mã hóa khi truyền tải và nghỉ
Xác minh 2 bước
Đăng ký tham gia Chương trình Bảo vệ nâng cao
Trung tâm thông báo
Vault: giữ lại, lưu trữ và tìm kiếm dữ liệu trong Drive
Quyền truy cập theo bối cảnh
Trang tổng quan bảo mật
Tình trạng bảo mật
Công cụ điều tra
Ngăn chặn mất dữ liệu (DLP) cho Drive
Quản lý thiết bị đầu cuối
Vùng dữ liệu
Quyền truy cập minh bạch
Hỗ trợ khách hàng HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tự hỗ trợ trực tuyến và các diễn đàn cộng đồng
Hỗ trợ tiêu chuẩn 24/7 bằng nhiều ngôn ngữ
Hỗ trợ ưu tiên 24/7 (thời gian phản hồi mục tiêu là 1 giờ đối với các vấn đề quan trọng)
Cố vấn được chỉ định của Google

(tối thiểu 1000 chỗ)

Hỗ trợ cao cấp của Người quản lý tài khoản kỹ thuật Hiện có để mua
Các tính năng cộng tác CÁC TÍNH NĂNG CỘNG TÁC
Bộ nhớ Google Drive Không giới hạn
Bộ nhớ dùng chung
Tệp Drive trực tuyến
 

Google Meet

Google Workspace Essentials

Google Workspace Enterprise

 

Luôn luôn miễn phí

8 đô la Mỹ cho mỗi người dùng đang hoạt động/tháng*

 

Hãy liên hệ với bộ phận bán hàng để biết thông tin về giá

 
Các tính năng tổ chức cuộc họp CÁC TÍNH NĂNG TỔ CHỨC CUỘC HỌP
Thời lượng cuộc họp 1:1 (tối đa)

24 giờ

24 giờ

24 giờ

Thời lượng cuộc họp nhóm (tối đa) đối với 3 người tham gia trở lên

1 giờ

(24 giờ cho đến hết ngày 28 tháng 6 năm 2021**)

24 giờ

24 giờ

Số người tham gia cuộc họp (tối đa)

100

150

250

Số lượng cuộc họp

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Tham gia từ trình duyệt
Mời người tham gia bên ngoài
Ứng dụng gốc dành cho thiết bị di động
Phụ đề trực tiếp
Chia sẻ màn hình và trình bày
Bố cục có thể điều chỉnh
Số điện thoại (các quốc gia được hỗ trợ)
Lưu bản ghi âm cuộc họp vào Google Drive
Giơ tay phát biểu
Cuộc thăm dò ý kiến cùng với tính năng Hỏi và đáp
Phòng họp nhóm
Bảng điểm danh
Khử tiếng ồn thông minh
Truyền phát trực tiếp trong miền

100.000 người xem

Hỗ trợ khách hàng

Tự hỗ trợ trực tuyến và các diễn đàn cộng đồng

Hỗ trợ trực tuyến 24/7 và các diễn đàn cộng đồng

Hỗ trợ trực tuyến 24/7 và các diễn đàn cộng đồng

Các tính năng bảo mật và quyền riêng tư BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ Tìm hiểu thêm
Các tính năng chống lạm dụng
Mã hóa khi truyền tải và nghỉ
Xác minh 2 bước
Đăng ký tham gia Chương trình Bảo vệ nâng cao
Trung tâm thông báo
Vault: giữ lại, lưu trữ và tìm kiếm dữ liệu trong Drive
Quyền truy cập theo bối cảnh
Trang tổng quan bảo mật
Tình trạng bảo mật
Công cụ điều tra
Ngăn chặn mất dữ liệu (DLP) cho Drive
Quản lý thiết bị đầu cuối
Vùng dữ liệu
Quyền truy cập minh bạch
Hỗ trợ khách hàng HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG
Tự hỗ trợ trực tuyến và các diễn đàn cộng đồng
Hỗ trợ tiêu chuẩn 24/7 bằng nhiều ngôn ngữ
Hỗ trợ ưu tiên 24/7 (thời gian phản hồi mục tiêu là 1 giờ đối với các vấn đề quan trọng)
Cố vấn được chỉ định của Google
(tối thiểu 1000 chỗ)
Hỗ trợ cao cấp của Người quản lý tài khoản kỹ thuật

Hiện có để mua

Các tính năng cộng tác CÁC TÍNH NĂNG CỘNG TÁC
Bộ nhớ Google Drive

15 GB/người dùng

100 GB/người dùng

(gộp lên đến 2 TB)

Không giới hạn

Bộ nhớ dùng chung
Tệp Drive trực tuyến

*Bạn sẽ chỉ thanh toán theo số người dùng đang hoạt động mỗi tháng. Người dùng đang hoạt động là bất kỳ ai bạn thêm vào tài khoản khách hàng của mình mà có tổ chức, tham gia cuộc họp video hoặc mở tệp trong Drive. Những người dùng khác, kể cả những người thuộc hoặc không thuộc công ty bạn, không được tính là người dùng đang hoạt động. Chúng tôi có áp dụng mức phí tối thiểu tính theo một người dùng đang hoạt động mỗi tháng. Bạn cần cung cấp hình thức thanh toán hợp lệ để bắt đầu sử dụng Google Workspace Essentials.
**Người dùng Gmail sẽ có thể gọi nhóm (3 người trở lên) miễn phí không giới hạn trên meet.google.com cho đến hết ngày 28 tháng 6. Sau thời điểm đó, người dùng cần nâng cấp để có thể thực hiện cuộc gọi nhóm trên web kéo dài hơn 60 phút.

*Khách hàng Google Workspace có thể sử dụng các tính năng khác trong thời gian ưu đãi giới hạn.

Bạn cần giải pháp email hoặc lớp học tùy chỉnh?

Google Workspace

Google Workspace
Một bộ công cụ tổng hợp các ứng dụng cộng tác và cải thiện hiệu suất do Google cung cấp, sử dụng công nghệ đám mây và có khả năng bảo mật cao.

Bao gồm Meet, Gmail, Tài liệu, Drive, Lịch và nhiều sản phẩm khác.

G Suite cho Giáo dục

Một bộ công cụ bảo mật, miễn phí được thiết kế để giúp giáo viên và học sinh cùng nhau học tập và sáng tạo.

Bao gồm Lớp học, Meet, Gmail, Tài liệu, Drive và nhiều sản phẩm khác.